martes, 14 de febrero de 2012


The students of the energy team have tested the energy consumption in kWh for the coffee vending machine in the staff room.

Els alumnes de l’equip energètic han comprovat el consum en KW h de la màquina expenedora de cafés de la sala de professors.
The students of the energy team has learned the workings of the energy light meter , to understand how, last year, the last team settled the rules of saving for every room of the school.

Els alumnes de l’equip energètic han comprovat el funcionament del luxímetre, per entendre com, el curs passat, es van establir les normes per a l’estalvi de llum a cada espai del col.legi.

lunes, 31 de enero de 2011
Avui hem anat a totes les classes de l’escola per explicar a tothom quines són les normes que cal seguir per a estalviar energia.
- Tancar les lames al sortir de l’escola, a la tarda, per a què no es refredi massa l’escola.
- Encendre només els llums que siguin necessaris.
- Tenir les portes tancades per mantenir la temperatura de l’aula.
- Apagar completament els aparells quan no els utilitzem, no deixar-los en stand-by.

També hem repartit els termòmetres que ens ha proporcionat el programa per poder controlar millor la temperatura de les aules.Today we have go to all classes of the school to tell everyone what rules to follow to save energy:
- To close to the blinds of the school in the afternoon, because the temperature don’t cool down too much.
- To turn on the lights only if it is necessary.
- To have the doors closed to keep the temperature of the classroom.
- To turn off appliances completely when not use them, not leaving them on stand-by.

We also shared the thermometers that the program Euronet provided
in order to control better the temperature of the classrooms.

lunes, 8 de noviembre de 2010

Treballem al projecte Euronet 50/50

Hi everyone!

We are the sixth grade class.

Last academic year we started working on this project. We have visited all areas of our school and now we're looking at what we can do to save energy.

Soon we'll explain!

See you soon!Hola a tothom!
Som la classe de sisè.
El curs passat vam començar a treballar en aquest projecte. Vam visitar totes les àrees de la nostra escola i ara estem mirant què podem fer per tal d'estalviar energia.
Aviat us ho explicarem!

A reveure.